Fogar Xeriátrico Victoria en Teo

Instalacións

O Complexo Residencial Victoria conta coas condicións arquitectónicas, instalacións e equipamentos para que a estancia, a convivencia e a prestación de servizos se desenvolva dun xeito óptimo. Estas condicións actualízanse e axústanse dacordo cos requisitos e prescriccións técnicas que en cada momento se consideran axeitadas, cumplindo coa normativa vixente e con todas as normas de seguridade.


Dispoñemos de 4 cuartos individuais e 16 compatidos. Cada habitaicón conta con calefacción, baño individual con axudas técnicas que facilitan o desenvolvemento das actividades da vida diaria, camas eléctricas articuladas con somier articulado en catro planos, colchón e almofadas viscoelásticas, televisión, fio musical, timbre de chamada, etc.).

Ademais, nas nosas instalacións contamos, entre outras, con:

 • 5 Sala de estar e convivencia con TV de diferentes tamaños.
 • Sala de rehabilitación/ ximnasio.
 • Piscina terapéutica.
 • Despacho médico.
 • Área de enfermería.
 • Cociña propia.
 • Comedor.
 • Lavandería propia.
 • Xardín terapéutico.
 • Fío musical.
 • Ascensores.
 • Sistema de megafonía e telefonía.
 • Amplos ventanais e gran luminosidade.
 • Wifi.
 • Parking.

Estamos situados en Teo.