Complexo Residencial Victoria - Servizos


Servizos

Servizos básicos:

 • Traballo social.
 • Asistencia médica.
 • Enfermería xeriátrica.
 • Atención psicoxerontolóxica.
 • Aseo e hixiene persoal.
 • Fisioterapia grupal e actividades físicas.
 • Terapia ocupacional e animación sociocultural.
 • Manutención e dietas personalizadas.

Servizos opcionais:

 • Perruquería.
 • Podoloxía.
 • Atención psicolóxica
 • Acompañamento nas consultas programadas.
 • Fisioterapia personalizada e individualizada
 • Comedor de invitados.
image-23779-complexo-residencial-victoria-2.png?1423761755198